Върни се горе

Развитието на електронното здравеопазване е част от приоритетите на МЗ. Основната цел на ведомството е създаването на интегрирана информационна система, която да осъществи връзка и обмен на данни между съществуващите институции (НЗОК, НОИ, МЗ, НАП), изграждането на електронно пациентско досие, регистри, телемедицина. За тази цел в МЗ беше сформирана работна група, която постави основите на проект за развитие на електронното здравеопазване в България. С оглед на обществената значимост на тази дейност и нейната интердисциплинарна същност министерството би желало да получи становища от всички потенциални участници в разработването, осъществяването и ползването на електронното здравеопазване. Материалите може да изпращате на адрес: ez@mh.government.bg до 15 декември 2010г. Информацията ще бъде обобщена от работна група в МЗ и заедно с визията на ведомството ще бъдат представени на кръгла маса в началото на следващата година.

Сподели в: