Върни се горе

Годишна среща на националните технически координатори по програмни области на сътрудничество между Министерството на здравеопазването и Регионалния офис на Световната здравна организация (СЗО) за Европа бе проведена вчера. На срещата присъстваха заместник-министър доц. Михаил Околийски, отговорен за международното здравно сътрудничество, и. д. представителят на СЗО в страната ни д-р Харис Хайрулахович, служители от националния офис на СЗО в България и експерти от здравното ведомство и Националния център по обществено здраве и анализи.

Фокусът на среща бе обсъждане на приоритетите на сътрудничество със СЗО за следващия двугодишен период 2024-2025 г., набелязани съвместно от двете страни по споразумението с оглед на ключовите здравни предизвикателства пред страната ни.

Доц. Околийски направи преглед на основните постижения през настоящото двугодишно споразумение за сътрудничество с акцент върху укрепването на здравната сигурност чрез задълбочаване на гражданско-военното сътрудничество за по-добра подготвеност за извънредни здравни ситуации. Той очерта основните приоритети за сътрудничество за периода 2024-2025 г., сред които: подобряване на достъпа до качествени основни здравни услуги, намаляване броя на хората, страдащи от финансови затруднения; подобряване на достъпа до основни лекарствени продукти, ваксини, диагностика и изделия за първична здравна помощ. Акцент сред приоритетните сфери ще бъдат и готовностт на страните за извънредни здравни ситуации, бързо откриване и реагиране при извънредни здравни ситуации, адресиране на здравните детерминанти, здравословна околна среда за промоция на здравето и устойчиви общества, укрепване на капацитета на страните в използването на данните и иновации.

Д-р Хайрулахович открои успешните съвместни проекти от текущия двугодишен период на сътрудничество, сред които: разработения доклад за финансовата защита на българите при използването на здравни услуги, укрепването на подготвеността за здравни кризи, глобалния преглед на тютюнопушенето при младежите, оценката на нуждите на здравната система в контекста на кризата в Украйна.  Той представи подробно планиращия процес на СЗО и даде основни насоки и предложения за конкретни дейности по предложените приоритети с цел подобряване здравните индикатори на българите, които ще бъдат окончателно формулирани от техническите координатори по програмни области на сътрудничеството във финализираната работна програма. Срещата премина в приятелски дух и разбирателство по отношение на съвместните цели на двете страни.

 

Сподели в: