Върни се горе

Председатели и членове на експертни съвети по медицински специалности и дейности, национални консултанти, медицински научни дружества и лекари участваха в процеса по създаването и актуализирането на проектите на Фармако-терапевтични ръководства, които включват критерии за оценка на резултата от прилаганата терапия и алгоритми за лечение с лекарствени продукти.  

Министерството на здравеопазването и Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти изразяват своята благодарност към всички експерти за съдействието, компетентността и професионалния подход, с които допринесоха за ефективно и ползотворно сътрудничество.

 

 

Сподели в: