Върни се горе

Министерството на здравеопазването и Министерството на отбраната проведоха съвместен семинар за укрепване на сътрудничеството в областта на гражданско-военната здравна сигурност.

Семинарът се състоя в Специализираната болница по рехабилитация ВИТА в гр. Велинград. Участваха представители на двете ведомства, Регионалните здравни инспекции и Военномедицинска академия.

Форумът бе организиран от експерти по готовност за отговор при извънредни ситуации от Централата на Световната здравна организация в Женева и Регионалния офис на СЗО за Европа, както и представител на националния офис на СЗО у нас.

Целта на семинара бе да представи инструмента на Световната здравна организация за картиране на здравната сигурност в секторите на общественото здравеопазване и отбраната и да насърчи планиране на конкретни дейности по укрепване на гражданско-военното сътрудничество.

На откриването присъстваха заместник-министърът на здравеопазването доц. Михаил Околийски, заместник-министърът на отбраната Атанас Запрянов, заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Михаил Попов и главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев. Те подчертаха значимостта и навременността на разглежданата тематика, като споделиха увереността си, че той ще спомогне за укрепване на способностите за отговор при здравни кризи на национално ниво, съобразявайки нуждите на страната ни в контекста на безпрецедентни глобални предизвикателства.

Сподели в: