Върни се горе

           Във връзка със запитвания по повод сигнали на граждани за липса на педиатрична ваксина срещу вирусен Хепатит тип В за имунизация на децата, Министерство на здравеопазването информира следното:

Причината за моментната липса на ваксината срещу вирусен Хепатит тип В са възникнали производствени проблеми на фирмата-производител, поради което ваксината не може да бъде доставена съгласно сключеният  договор.

МЗ е предприело всички необходими мерки и е осъществило контакт с фирмата-производител с цел намиране на своевременно решение на проблема. Установено е, че доставката на наличната в момента ваксина не може да бъде осъществена по силата на подписания договор.

С наличните към момента в РИОКОЗ количества ваксини срещу  вирусен Хепатит тип В ще се покрият нуждите на страната за поставяне на първа доза на децата през първите 24 часа след раждането.

МЗ в следващите 1-2 дни ще обяви обществена поръчка за доставка на ваксини срещу вирусен Хепатит тип В за покриване на имунизационния календар на страната. До сключване на новия договор временно ще се отложат имунизациите с втора (на 1 месец) и трета (на 6 месеца) дози.

МЗ има официалното становище на националните консултанти, че интервалът между първата и втората доза може да се отложи до 4 месеца, а между втората и третата доза  максимум до 17 месеца, без това да се отрази на изграждането на имунитета на децата.

Сподели в: