Върни се горе

След поредица от разговори с директори на държавни лечебни заведения Министерството на здравеопазването публикува отново, с известни промени, единния стандарт за финансово управление на държавните болници. Целта на стандарта е постигането на по-добро финансово управление на държавните лечебни заведения за болнична помощ – търговски дружества.

Всяко тримесечие лечебните заведения за болнична помощ ще представят в МЗ изискваните, съгласно единния финансов стандарт, отчетни форми и допълнителна информация, при необходимост.  Новият начин на отчетност ще бъде дискутиран в оперативен план с финансистите на болниците, като Министерство на здравеопазването ще окаже пълно съдействие за прилагането му.

Единният финансов стандарт ще бъде и неразделна част от договорите за възлагане на управлението на държавните болници.

 

В прикачения файл можете да се запознаете с актуализирания единен стандарт за финансово управление на държавните болници.

Сподели в: