Върни се горе

 

Министърът на здравеопазването проф. Костадин Ангелов предаде на центровете за спешна медицинска помощ в Бургас, Варна, Велико Търново, Пловдив, Русе, Сливен и Стара Загора 20 нови оборудвани линейки. Те са закупени в изпълнение на проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020“.

„По този проект центровете за спешна помощ в страната и техните филиали вече получиха 280 нови оборудвани линейки, като през 2021 г. регулярно ще бъдат доставени още 120, включително 42 броя високопроходими линейки“, заяви министърът на здравеопазването.

Освен нови линейки, за нуждите на структурите на спешната помощ, са доставени още и 3 580 броя медицински апарати като респиратори – стационарни и транспортни, аспиратори, инфузионни помпи, преносими дефибрилатори, монитори, електрокардиографи, апарати за обдишване и др. Доставената медицинска апаратура е въведена в експлоатация в съществуващите структури на спешната помощ и се ползват към настоящия момент, което е от изключителна важност при работата в условията на сложната епидемиологична обстановка в страната.

В резултат от изпълнението на проекта ще бъде модернизиран сградният фонд в спешните отделения на 34 държавни болници, в 27 Центъра за спешна медицинска помощ и разкритите към тях 176 филиала и изнесени екипи.

„ Държа да отбележа, че този проект ще се изпълни в срок. В ход са вече всички процедури за избор на изпълнители за строително-монтажни дейности, строителният надзор и авторският надзор. Част от обществените поръчки са приключили и са сключени договори, така че в началото на следващата година започва работата и по тези дейности“, допълни проф. Ангелов.

Големият инвестиционен проект за модернизация на спешната помощ е на стойност 163 987 815,62 лв. и се реализира на територията на цялата страна.

Нови оборудвани линейки днес получиха:

- ЦСМП - Бургас- за нуждите на:

ФСМП - Айтос - 1 брой линейка тип B;

ФСМП - Средец - 1 брой линейка тип B;

ФСМП - Малко Търново - 1 брой линейка тип B;

- ЦСМП – Варна - за нуждите на:

ФСМП - Варна - 2 броя линейки тип B;

ФСМП - Провадия - 1 брой линейка тип С;

ФСМП - Девня - 1 брой линейка тип С;

- ЦСМП - Велико Търново - за нуждите на:

ФСМП - Горна Оряховица - 1 брой линейка тип B;

ФСМП - Свищов - 1 брой линейка тип B;

ФСМП - Полски Тръмбеш - 1 брой линейка тип B;

- ЦСМП – Пловдив - за нуждите на:

ФСМП - Хисаря- 1 брой линейка тип B;

ФСМП – Първомай - 1 брой линейка тип B;

ФСМП – Куклен - 1 брой линейка тип B;

ФСМП - Асеновград - 1 брой линейка тип C;

 

- ЦСМП – Русе - за нуждите на:

ФСМП - Две могили - 1 брой линейка тип B;

ФСМП – Русе - 1 брой линейка тип C;

- ЦСМП – Сливен - за нуждите на:

ФСМП - Нова Загора - 1 брой линейка тип B;

ФСМП – Сливен - 1 брой линейка тип C;

- ЦСМП - Стара Загора - за нуждите на:

ФСМП - Чирпан - 1 брой линейка тип B;

ФСМП - Стара Загора - 1 брой линейка тип C.

Сподели в: