Върни се горе

Към 20 септември мобилните екипи, сформирани от регионалните здравни инспекции за ваксинация срещу COVID-19, са имунизирали 4274 трудноподвижни граждани и лица, живеещи в труднодостъпни и отдалечени райони. Със завършен ваксинационен курс вече са 3702 от тях.

Най-голям е броят на имунизираните от мобилни екипи на РЗИ Софийска област – 806 граждани, от които 789 – със завършена ваксинация.  В област Ямбол имунизираните са 490 лица – всички със завършен ваксинационен курс. В област Стара Загора със завършена ваксинация срещу COVID-19 са 403. За област Сливен – имунизирани са 445 души, 193 от които имат завършена ваксинация.

В Бургаска област ваксини срещу коронавирусната инфекция са поставени на 283-ма желаещи, като със завършена ваксинация са 251 лица. За област Видин броят им съответно е 211, от които 186 напълно вакскинирани. В област Враца със завършена ваксинация са 282 лица.

На територията на област Велико Търново трудноподвижните граждани и лицата, живеещи в отдалечени райони се ваксинират от мобилни екипи на лечебни заведения за болнична помощ. С ваксини срещу COVID-19 са обхванати 80 трудноподвижни лица и 906 жители на труднодостъпни населени места. 

На територията на Столичната РЗИ трудноподвижни лица се имунизират от екипи на центъра за спешна медицинска помощ след записване в регионалната здравна инспекция. Заявилите в СРЗИ желание да бъдат имунизирани срещу COVID-19 до момента са 243. От тях със завършена ваксинация са 218 лица.

Желаещите да бъдат имунизирани срещу коронавирусната инфекция и попадащи в съответните категории граждани могат да се свържат със съответното РЗИ, за да бъде планирана ваксинацията им от мобилен екип на здравна инспекция, на ЦСМП или на лечебно заведение, според създадената в съответна област организация.

Сподели в: