Върни се горе

    Мобилни пунктове за измерване на артериалното кръвно налягане ще бъдат разкрити в 10 града в страната по повод Световния ден за борба с хипертонията – 17 май. Това обяви на пресконференция в Министерството на здравеопазването проф. Светла Торбова – председател на Българската лига по хипертония (БЛХ), при представянето на инициативите по отбелязването на Световния ден у нас. На 17 май от 9.00 часа жителите на София, Пловдив, Плевен, Варна, Велико Търново, Русе, Бургас, Хасково, Пазарджик и Стара Загора ще могат да изследват безплатно артериалното си налягане чрез нова технология, която ще позволи да се диагностицира и сърдечна аритмия (предсърдно мъждене), ако такава съществува. В столицата мобилните пунктове ще бъдат разкрити на четири места – в градината на Народния театър, пред бившата Софийска градска баня, в парка „Заимов“ и в Западен парк. 
    Световният ден на хипертонията (СДХ) е иницииран от Световната лига по хипертония с цел да се повиши информираността на обществото за   заболяването и за ролята на превенцията, своевременното откриване и лечение на високото кръвно налягане. Затова през тази година мотото на Световния ден е : „Нормално кръвно налягане - нормален сърдечен ритъм” като се поставя акцент върху предсърдното мъждене като най-често и най-рисково ритъмно нарушение в резултат на артериална хипертония. Статистиката показва, че долната възрастова граница на хипертонията пада все по-ниско и вече има регистрирани случаи на деца с това заболяване, което налага обществото все по-ясно да се осъзнае ролята на рисковите фактори.
    Предсърдното мъждене е хронично заболяване, което причинява невъзвратими промени в сърцето, води до сърдечна недостатъчност, влошава качеството на живота, влошава когнитивните функции на мозъка, посочи проф. д-р Светла Торбова. Рисков фактор за възникването му в 40% от случаите е наследствената обремененост. Другите основни причини за предсърдното мъждене са: артериална хипертония, захарен диабет, затлъстяване, метаболитен синдром, заболявания на щитовидната жлеза, тютюнопушене, злоупотреба с алкохол.  В 30% от случаите предсърдното мъждене протича безсимптомно, но то е основната причина за емболични инциденти, които в 75% от случаите са мозъчно-съдови. Изнесени бяха данни, че при съчетаване на предсърдно мъждене с артериална хипертония рискът от мозъчен инсулт нараства от 3 до 5 пъти. То често съпровожда редица сърдечни заболявания, но при значителна част от пациентите (около 30%) няма установими признаци на сърдечна болест. 
    Проф. д-р Параскева Стаменова, зам. директор по лечебната дейност на МБАЛНП "Св. Наум" – София, постави акцент върху ролята на контролирането на кръвното налягане като основен начин за профилактиката на сърдечния инфаркт и мозъчния инсулт. Причината е, че пациенти със сърдечна аритмия имат от 3 до 5 пъти по-висок риск за мозъчен инсулт. В същото време около 30% от всички мозъчни инсулти протичат безсимптомно, заради безсимптомното протичане и на предсърдното мъждене.
    Д-р Диана Чинарска, член на УС на БЛХ и на УС на БЛС, акцентира върху ролята на личните лекари в провеждането на надежден скрининг, в откриването на предсърдното мъждене и при проследяването на хипертониците. 
    Според д-р Ангел Кунчев Световният ден за борба с хипертонията е повод за това вниманието на обществото да се насочи към откриването и лечението на артериалната хипертония. Той подчерта, че има не малко рискови фактори, зависещи от начина на живот на всеки отделен човек, които биха могли да се избегнат и по този начин да се предотврати болестта.

Сподели в: