Върни се горе

За седма поредна година в Националния детски екологичен комплекс „Ковачевци”, община Радомир, ще се проведе лятно училище за превенция на ХИВ. Занятията започват  днес и ще продължат до 12 юли. Организатор на инициативата е Министерството на здравеопазването и Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария.

Тази година темата на лятното училище е „Сексуално здраве и превенцията на ХИВ/СПИН в училище чрез подхода „Връстници обучават връстници”.  В обучението ще се включат над 200 младежи на възраст от 14 до 18 години от 14 общини - Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, София Стара Загора и Шумен. Програмата предвижда обучения и дискусии по въпроси, свързани със сексуалното здраве. В различните сесии ще участват 182 ученици, 14 педагогически специалисти и представители на неправителствени организации, работещи с млади хора в риск, както и 14 обучители на връстници.

Лятната инициатива в Ковачевци има за задача да се повиши капацитета на  доброволците за работа по подхода „Връстници обучават връстници” за превенция на ХИВ/СПИН на общинско ниво и да  подкрепи развитието на национална мрежа от обучители на връстници като част от Международната Y-PEER мрежа.  За целта младите хора ще се подготвят  да работят като обучители на връстници в областта  на превенцията на ХИВ/СПИН  и промоцията на сексуалното и репродуктивно здраве. Участниците в лятната инициатива  ще работят в малки групи, а чрез ролеви игри и дискусии ще получат нужните знания и практически умения.

Основните задачи пред обучителните екипи в лятното училище в Ковачевци са свързани с осигуряването на достъпна за участниците информация за контрацепция, нежелана бременност, сексуално-предавани инфекции, ХИВ/СПИН, изграждане на комуникативни умения, умения за споделяне и даване на обратна връзка, за изясняване на ценностни избори, за толерантност  към различието, за работа в екип.

Лятното училище в Ковачевци се осъществява всяка година в рамките на Компонент 7 „Намаляване на уязвимостта към ХИВ на младите хора в най-голям риск (15-24 г.) чрез увеличаване обхвата на услугите и програмите, насочени към тях” на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”. Досега в рамките на летните училища  са обучени 860 млади хора, които успешно прилагат придобитите практически умения при работата си на местно ниво.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Сподели в: