Върни се горе

    Министърът на здравеопазването Десислава Атанасова утвърди броя и местата за специализанти през 2013 г. Заповедта е издадена на 16 ноември, петък. Общият брой на местата за специализанти за следващата година е 3 261, като от тях 2735 са за лекари. За сравнение специализациите за лекари през тази година са 1687. Увеличението на местата е с 1048, което е 62 на сто повече в сравнение с 2012 г. 
    През 2013 г. местата за специализанти по кардиология са 205, по анестезиология и интензивно лечение – 203, хирургия – 169, обща медицина – 130, ортопедия и травматология – 129, педиатрия – 108, акушерство и гинекология – 102, образна диагностика – 87, вътрешни болести – 71, гастроентерология – 68, ендокринология и болести на обмяната – 66. За специалностите спешна медицина и медицина на бедствените ситуации са предвидени по 37 бройки, за трансфузионна хематолoгия - 21 места, обща и клинична патология - 19, съдебна медицина - 13, медицинската генетика – 9 и по една бройка за радиобиология и авиационна медицина – по 1. 
    Обявяването на датите за конкурсите за заемане на местата за специализанти и провеждането им зависи от шестте университета в София, Пловдив, Плевен, Варна и Стара Загора. Те следва да обявят конкурс в 3-месечен срок от датата на заповедта, а в срок 6 месеца от утвърждаването на местата следва да обявят повторно конкурс за останалите незаети места.  

   Заповедта и приложенията към нея са публикувани в рубриката „Правилници, инструкции и заповеди” на интернет-страницата на МЗ.

Сподели в: