Върни се горе


Министърът на здравеопазването д-р Стефан Константинов ще присъства на откриването на нов линеен ускорител в УМБАЛ „Свети Георги” в Пловдив. Церемонията ще се състои в Клиниката по лъчева терапия на 8 септември (четвъртък) от 12.00 часа.

Новият линеен ускорител е петият за страната ни. Останалите три се намират в София и още един отново в „Св. Георги” в Пловдив. Закупуването на новия апарат беше възможно благодарение на целева субсидия от Министерството на здравеопазването в размер на 1.7 млн. лв. и собствени средства на болницата – 2.1 млн. лв. Новият апарат ще позволи на „Св. Георги” да лекува по 140 болни на ден, което е близо два пъти повече от досегашния капацитет на клиниката. Апаратът е с оптимален туморен контрол, като мултимодалността му осигурява 6 работни енергии – 5 електронни и една фотонна. Изборът на енергия е в пряка зависимост с дълбочината на тумора и стремежът е да се предпазят съседни незасегнати органи.

Със средства по ОП „Регионално развитие” през следващата година се планира да се осигурят още четири линейни ускорителя за две държавни болници - СБАЛО в София и в „Св. Марина” във Варна, както и за някои от бившите онкологични диспансери в страната.

 

Сподели в: