Върни се горе

В петък, 4 май, от 9.00 часа, в заседателната зала на Министерството на здравеопазването ще се проведе среща по проблемите на извънболничната помощ с участието на ръководствата на Министерството на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз.

Срещата е по инициатива на министъра на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски, който я свиква във връзка с възникналите случаи на нарушения в организацията за оказване на медицинска помощ на гражданите и влошени взаимоотношения между лекари и пациенти.

Целта е МЗ, НЗОК и БЛС съвместно да обсъдят проблемите, свързани с организацията на работа в системата на извънболничната помощ, достъпа на гражданите до нея и качеството на предоставяните от общопрактикуващите лекари услуги, както и причините за пораждане на конфликтни ситуации.

Ръководствата на трите институции ще обсъдят и конкретни мерки за подобряване на системата на извънболничната помощ, реда и условията в нея, както и на контрола върху изпълнителите на медицинска помощ.

След приключване на срещата – около 10.30 ч., участниците в нея ще дадат изявления пред представители на медиите.

Сподели в: