Върни се горе

В сряда, 7 ноември, в 9.30 часа в хотел „Шератон” министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски ще открие националния форум на тема “Публично-частно партньорство и високи технологии в здравеопазването”.

Форумът се организира от Министерството на здравеопазването. В него ще вземат участие водещи експерти от Великобритания, Северна Ирландия и Франция, представители на Парламентарната комисия по здравеопазване, Министерството на държавната администрация и административната реформа, Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, Националната здравноосигурителна каса, както и управители на медицински центрове от цялата страна
 
По време на конференцията ще бъдат представени най-добрите български и международни практики в областта на публично-частните партньорства и приложението им в областта на високите технологии в медицината и здравеопазването. Ще се дискутират въпросите, свързани с кооперирането на частния бизнес и обществените структури в полза на обществения интерес.

Конференцията се провежда с подкрепата на Европейската комисия,  General Electric Healthcare и Cisco Systems - Bulgaria.
 
Качеството на предоставяните здравни услуги е приоритет в стратегиите и плановете за действие на Европейската комисия. То е и сред водещите цели на здравната реформа в България. Разработването на електронни здравни карти, предоставяне на здравни услуги он-лайн и изграждането на информационни мрежи в областта на здравеопазването – основни задачи на приетата от правителството Национална стратегия за внедряване на електронно здравеопазване (2007 – 2013 г.), са насочени към подобряване достъпа и качеството на медицинските услуги и ефективно оптимизиране на здравните структури.

Сподели в: