Върни се горе

Днес здравният министър Николай Петров и политическият му екип се срещнаха с генералния секретар на HOSPEEM (Европейска организация на работодателите в болничния сектор и здравеопазването) г-н Тьете Алкема, с г-н Матиас Маухер - главен експерт към EPSU (Европейска федерация на работещите в сферата на обслужването), зам.-председателя на Федерацията на синдикатите в здравеопазването (ФСЗ) към КНСБ Слава Златанова и Красимир Грудев от Националното сдружение на частните болници, което е член на EPSU.

Европейските социални партньори и представителите на МЗ обсъдиха необходимостта, тройката България-Австрия-Естония да определи приоритети в сектор Здравеопазване с оглед предстоящото Председателство на трите държави на Съвета на ЕС.

В рамките на срещата акценти бяха поставени върху професионалната миграция на кадри, управлението на финансите в здравеопазването, националните политики по отношение на следдипломната квалификация и продължаващото обучение на здравни кадри, както и здравословните и безопасни условия на труд и психосоциалните рискове на работното място.

Моята философия е, че проблемите се решават, когато се срещнат интересите на държава, работодателите и синдикатите. Ето защо се надявам на добър диалог със социалните партньори както на регионално ниво, така и на ниво Европейски съюз, заяви здравният министър и допълни: Ще ви бъда признателен за всяка методическа, експертна и техническа помощ.

Присъстващите изразиха готовност за засилено секторно партньорство на европейско равнище.

Сподели в: