Върни се горе

    „Проведохме една доста интензивна среща, на която в много прагматичен и разумен диалог постигнахме единодушие за това кои проблеми изискват спешно решаване.” Това заяви на брифинг след срещата с представителите на БЛС, БЗС и БФС министърът на здравеопазването проф. Николай Петров. „Целта на срещата със съсловните организации е да бъдат набелязани проблемите, които съществуват в различните сфери на системата и да бъдат обсъдени възможните стъпки за решаването им. Предстоят срещи и с национално признатите пациентски организации, интензивен диалог ще бъде воден и с НЗОК”, допълни здравният министър.             
    Председателят на УС на БЛС д-р Цв
. Райчинов подчерта удовлетворението си от избора на проф. Петров за министър на здравеопазването и изрази увереност, че с набелязаните на срещата мерки може да бъде постигнато спокойствие на системата и лекарите да работят спокойно за пациентите си.   
    Председателят на УС на БЗС и на БФС д-р Б. Миланов и маг. фарм. М. Ненчев заявиха, че са поставили пред новия министър въпросите, стоящи за решаване пред съответните професионални общности – стоматолози и фармацевти. Те подчертаха, че криза има в целия Европейски съюз, но това което различава България от другите страни е равномерно и пропорционално разпределение на тежестта върху всички.               
   Готовност за намиране на работещи решения беше изразена и на проведената среща с ръководствата на Асоциацията на професионалистите по здравни грижи и
Сдружението на медицинските фелдшери - бакалаври по медицина. Поставени бяха въпросите свързани с подобряване заплащането на медицинските сестри, както и възстановяване на прекъснатото през 1997 г. обучение на фелдшери. Проф. Петров подчерта, че с началото на днешните срещи се създава възможност за очертаването на най-важните проблеми, както и начина и сроковете за тяхното решаване. „Медицинските сестри и фелдшерите в България са една армия от 30 хиляди здравни работници и създаването на най-добри възможности за тяхното развитие и реализация е важен фактор за стабилността на системата и за качеството на полаганите здравни грижи” заяви министърът на здравеопазването.

Сподели в: