Върни се горе

    Министърът на здравеопазването проф. д-р Николай Петров днес проведе среща с управителя на Националната здравноосигурителна каса д-р Пламен Цеков. 
   На разговора бяха обсъдени възможностите за оптимизиране на методиката на НЗОК за заплащане на интензивните грижи. Като една от възможните идеи за по-точно разпределение на финансовия ресурс проф. Петров предложи възможността за подобряване на контрола върху реално извършените медицински дейности в интензивните отделения, което ще доведе до тяхното по-адекватно и справедливо заплащане.   
   По повод създалото се напрежение във връзка със заплащането на интензивните грижи д-р Пламен Цеков информира здравния министър, че съгласно анализите на НЗОК заложените 40 млн. лв. за интензивни грижи ще осигурят дейностите до края на годината. Той допълни, че е предвидена възможност за 15% преразход по това перо, което е около 6 млн. лв. допълнително. С тези средства се гарантира нивото на заплащане от миналата година, когато за интензивните грижи се плащаше от МЗ. 
    На срещата бяха обсъдени и въпросите, свързани с възможностите на НЗОК да финансира реално извършената дейност от болничните лечебни заведения, както и механизма за заплащане от касата на осигуряваните  медицински изделия. Д-р Цеков информира, че заложените средства за болниците за първото тримесечие на т.г. са в размер на 387 млн. лв, което е със 60 млн. лв. повече в сравнение със същия период на миналата година. Според него с електронния регистър на медицинските изделия, стартирал от началото на 2013 г., ще бъде дадена яснота за фирмите-вносители на такива изделия, за характеристиките на всяко едно изделие и същевременно ще се гарантирано тяхното качество и произход. 

Сподели в: