Върни се горе

    Министърът на здравеопазването проф. д-р Николай Петров се срещна с президента на КНСБ Пламен Димитров. В разговора участваха   заместник-министрите на здравеопазването д-р Мирослав Ненков и маг. фарм. Лидия Нейчева, както и д-р Иван Кокалов -  вицепрезидент на КНСБ и председател на Синдиката по здравеопазване към организацията.  На срещата бяха обсъдени въпроси, свързани с недостига на кадри в системата на здравеопазването, с дейността на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в сектор „Здравеопазване“,   финансирането на болниците. 
    Проф. Николай Петров подчерта, че МЗ оценява ползотворния диалог и сътрудничеството с КНСБ като важен фактор за намиране на разумни и работещи решения по редица нерешени въпроси в системата на здравеопазването. Като един от факторите за подобряване на системата здравният министър посочи решаването на проблемите със специализациите и продължаващото обучение на лекарите, защото по този начин ще се обезпечи тяхното кариерно развитие и мотивация да се реализират у нас. Представителите на синдиката бяха информирани също, че в изпълнение на обявените намерения на служебното правителство, още през следващите дни в МЗ ще започне работата на новосъздаденият Обществен съвет с участието на гражданския сектор, съсловните и пациентски организации. 
    Президентът на КНСБ Пламен Димитров потвърди политиката на синдиката като конструктивен партньор, който със своя опит и влияние е в състояние да предложи на изпълнителната власт възможни решения,  стъпващи на реалните условия. Подчертана беше необходимостта за реформиране на болничната и доболничната помощ и на начина на финансиране на здравеопазването. Във връзка със справедливото разпределение на средствата за възнаграждения в здравния сектор общо беше мнението за важната роля на подписания Колективен трудов договор в отрасъла като ключов инструмент за отчитане на реалния принос на всеки работещ и за определяне на ясни съотношения в заплащането между различните категории персонал.
    В заключение министърът на здравеопазването проф. д-р Николай Петров изрази удовлетворението си от проведените срещи с двата национално представени синдиката, тъй като установените отношения на партньорство са важен фактор за запазване стабилността на системата на здравеопазването.

Сподели в: