Върни се горе

    Министърът на здравеопазването проф. д-р Николай Петров се срещна с ръководствата на национално представените пациентски организации. Това е поредната работна среща на новия здравен министърс участници в здравната система след като вчера той разговаря със съсловните организации и с управителя на НЗОК. 
    На брифинг след срещата проф. Петров изрази удовлетворението си от конструктивния и експертен характер на проведения разговор, на който пациентските организации са направили редица практически обосновани предложения. Той изтъкна, че диалогът ще продължи с обсъждане на конкретни идеи в посока на разширяване участието на пациентските организации в обсъждането и вземането на решенията. Постигнато беше съгласие представените от пациентите идеи да бъдат депозирани в МЗ в систематизиран вид с цел намиране на практически решения.  
    Представителите на пациентските организации подчертаха удовлетворението си от атмосферата на диалог и сътрудничество с новия здравен министър като важна предпоставка за постигане на конкретни резултати. Според тях от особена важност е запазване стабилността на здравната система и политиката на приемственост. Като същностни въпроси те подчертаха стартиране конституирането на Консултативен съвет по здравеопазване към МС, формирането на Националния съвет по цени и реимбурсиране като орган в областта на лекарствената политика с участие и на пациентите, с което да се гарантира прозрачността в неговата работа.    

Сподели в: