Върни се горе

    На пресконференция в Министерския съвет министърът на здравеопазването проф. д-р Николай Петров представи отчет за изпълнените дейности от МЗ в периода на служебното правителство. Министър Петров припомни създаването на Обществения съвет към Министерството на здравеопазването, на чиито заседания бяха обсъждани цените на лекарствата и правата на пациентите. Проф. Петров посочи активното участие в изготвянето на Стратегия за развитие на здравеопазването, която беше представена пред МС на 29 април. 
    Изготвен е проект на Национална програма за превенция на самоубийствата, проектонаредба за корекция на наредбата за трансплантациите, проект за изменение на наредбата за достъп до медицински услуги, в която са фиксирани всички възможни действия, за които може да се плаща. 
    С въвеждането на конферентна връзка между тел. 112 и Спешна помощ е осъществена по-бързата комуникация в рамките на 30 секунди. Стъпка към подобряване на медицинското обслужване на населението в Девин е  новосъздадената мобилна болница, която дава на този етап добри резултати. Министър Петров изтъкна създаването на експертен съвет по анестезиология и интензивно лечение, който ще контролира работата на интензивните отделения. 
    Като успешни стъпки здравният министър посочи и започването на работата на Националния съвет по цени и реимбурсиране, дейностите в областта на опазване на общественото здраве и реализирането на проектите по европейските програми. 
   Извършени са проверки на работата на лечебни заведения като контролът е обхващал и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити-ИАЛ, Фонд за лечение на деца, РЗИ. 
    Благодарение на интензивния диалог между МЗ, Сметна палата и МФ, ръководството на МЗ постигна договореност до края на 2013 г. лечебните заведения да усвоят отпуснатите им през 2007 г., 2008 г., 2009 г., 2011 г. и 2012 г. капиталови разходи в размер на 15 милиона лв. По този начин средствата няма да се връщат в МФ и ще бъдат изразходвани за нуждите на болниците.    
    В заключение проф. д-р Николай Петров изрази надеждата си, че ще има приемственост в работата на следващия министър на здравеопазването.

Сподели в: