Върни се горе

    Министърът на здравеопазването, като страна по Колективния трудов договор в отрасъл „Здравеопазване”, призовава представителите на синдикатите и на работодателите да постигнат консенсус по възникналите спорни въпроси и да финализират преговорите по подписване на договора. 
     Постигането на съгласие и подписването на новия КТД е изключително важно, тъй като ще се отрази пряко върху възнагражденията на работещите в сферата на здравеопазването. 
     МЗ е изпълнило всички свои ангажименти, залегнали в новия КТД и очаква всички страни по договора да направят необходимото, за да отговорят на очакванията на медицинските работници.

Сподели в: