Върни се горе

Днес министърът на здравеопазването д-р Стефан Константинов откри реновирания сектор за лечение на деца с открити форми на туберкулоза в СБАЛББ „Света София“ ЕАД – София. За ремонта са отделени 368 хил. лв. от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария.

Това е петият ремонт на белодробни клиники, който се извърши през тази година със средства на Глобалния фонд. Реновирани бяха и пневмо-фтизиатричното отделение при СБАЛПФЗ - Варна, отделението по пневмология и фтизиатрия в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД - Монтана, отделението по белодробни болести и фтизиатрия в СБАЛЛС в затвора в Ловеч и сектора за лечение на MDR-TB в СБАЛББ – Габрово. В момента се ремонтира Националната референтна лаборатория по туберкулоза към НЦЗПБ,  разширява се сектора за лечение на MDR-TB пациенти и се изгражда сектор за палиативни грижи в СБАЛББ Габрово. Реновират се и отделенията за пациенти с активна туберкулоза и психични заболявания към Държавна психиатрична болница Карвуна, сектора за лечение на пациенти с активна туберкулоза към МБАЛ Добрич, отделението за лечение на туберкулоза и лабораторията по туберкулоза в Кюстендил - МБАЛ „Никола Василиев” и отделението за лечение на туберкулоза в СБАЛПФЗ-София област. Общо за ремонтните дейности през 2011 г. са изразходвани 1 026 414 лева.

Туберкулозата е лечимо заболяване, стига да бъде открито и третирано навреме. В България диагностиката, лечението и профилактиката му са безплатни за всички хора и се осигуряват от МЗ и Глобалния фонд. Общо през тази година са изразходвани над 20 млн. лв. за осигуряването на различни дейности за контрол на туберкулозата. Те са предоставени на 29 лечебни заведения, в които се осъществява лечението на това заболяване. С тези средства са закупени медицински изделия и оборудване на стойност 1 601 487 лв., раздадени са ваучери за храна на пациенти с туберкулоза за 125 000 лв. и са осигурени лекарства.  През 2010 г. бяха включени на лечение всички 50 пациенти с мултирезистентна туберкулоза от първата кохорта, а през 2011 г. стартира успешно втората кохорта от 55 пациента. За следващата година е планирано лечението на трета кохорта от 60 пациенти с MDR-TB. През 2011 г. се проведоха и четири седмици на отворени врати във всички области на страната. Благодарение на това 12 528 души са прегледани и изследвания за туберкулоза, от които със заболяването са диагностицирани 215 души, а 705 са с латентна инфекция. Всички те са получили нужното лечение и профилактика. В страната функционира и електронна информационна система, която обхваща всички лечебни заведения, които отговарят за диагностиката и лечението на болестта.
Благодарение на усилията на МЗ и Глобалния фонд у нас се наблюдава  трайна тенденция за ограничаване на заболеваемостта и разпространението на туберкулозата. През 2010 г. са регистрирани 2 649 болни с туберкулоза – с 262 по-малко в сравнение с 2009 г. Заболеваемостта от туберкулоза през 2010 г. е 30.3 на 100 000 в сравнение с 2009 г. - 33.6 на 100 000. По предварителни данни през първите девет месеца на 2011 г. са регистрирани 1 869 случая с туберкулоза, от които 1 577 (84%) са нови болни. До 30 септември 2011 г. са регистрирани 170 деца с туберкулоза на възраст от 0-17 г. (9.1% от всички случаи). През цялата 2010 г., броят на регистрираните деца е 287 или 10.8% от всички болни с туберкулоза.

Сподели в: