Върни се горе

Министърът на здравеопазването д-р Асен Меджидиев освободи директора на Специализираната болница за рехабилитация в град Котел.

Меджидиев посети извънредно града и се срещна на място с кмета Коста Каранашев, лекари и медицински специалисти от СБР – Котел, както и с управителя на лечебното заведение д-р Цветан Влахов.

„Проблемите на болницата се дължат на лош мениджмънт. Научих, че болни са връщани умишлено при наличие на легла, а персоналът е принуждаван да напуска със заплахи. Това за мен е недопустимо. Затова незабавно освобождаваме управителя. Новият управител няма да го избирам аз. Ще назнача такъв, който се приема от персонала и притежава съответните качества“, заяви министърът.

Той посочи, че е получил уверението на лекарите и медицинските специалисти, че са готови да подновят дейността на болницата и дори напусналите са готови да се върнат на работа при един добър мениджмънт. „Освен това имам уверението на кмета и представители на Общинския съвет на Котел, че задълженията, които болницата има към Общината, в размер на около 100 хил. лв., ще бъдат опростени. Министерството на здравеопазването ще потърси механизми за компенсация за другите натрупани задължения, така че да може да се изплатят възнагражденията на персонала“, заяви още министърът.

Меджидиев обясни, че едва на 16-и май досегашният управител на СБР – Котел е уведомил Министерството на здравеопазването за настоящите проблеми на болницата – трайно намаляване на броя преминали пациенти в продължение на 5 месеца, нарастване на комунално-битовите разходи, невъзможност за изплащане на възнагражденията на персонала, напускане на персонал. „След като говорих с колегите и научих от тях подробности, мога да заявя, че последните месеци дейността на болницата е била саботирана. Причината не мога да кажа, но Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ влиза на проверка. Такава ще бъде извършена и от „Вътрешен одит“ на Министерството на здравеопазването. Те ще излязат с доклади за фактическото състояние и конкретните проблеми на лечебното заведение, така че следващият управител да знае от къде започва“, посочи още министърът.

„Болницата е прекрасна и има огромно бъдеще. Трябва да се открие една допълнителна лечебна дейност за продължително лечение и тогава по Наредба №3 болницата като такава в отдалечен регион, може да получи допълнително субсидиране от Министерството на здравеопазването. След като бъде гласуван бюджета на НЗОК, там също имаме заложени допълнителни средства за болници в отдалечени региони. Отделно с увеличението на бюджета в болничната помощ се залага увеличение на ниско остойностените детски пътеки. Всичко това много ще помогне на тази болница“, увери министър Меджидиев.

Сподели в: