Върни се горе

Влошени финансови показатели, реален риск от декапитализация и фалит на УМБАЛ „Александровска“, както и серия от пропуски от страна на ръководството на болницата, които поставят в риск усвояването на отпуснатия заем от държавата. Това са само част от мотивите, с които здравният министър д-р Асен Меджидиев освободи директора на УМБАЛ „Александровска“ – д-р Атанас Атанасов.

Д-р Меджидиев мотивира решението на ръководството на МЗ с констатациите от докладите на АДФИ и Звено „Вътрешен одит“. Той посочи, че след като от УМБАЛ „Александровска“ са оспорили данните от докладите, здравното министерство им е дало правото да обяснят несъответствията, за които претендират. „В рамките на среща, на която ги поканих, в присъствието и на одиторите, от „Александровска“ болница обясниха, че одитът не е верен, а той е извършен на базата на документи, които са получени от лечебното заведение“, посочи здравният министър. Въпреки това д-р Меджидиев е изискал Звено „Вътрешен одит“ да извърши проверка отново, резултатите от която потвърждават направените при първата проверка констатации. От проверката се вижда, че натрупаните просрочия от над 23 млн. лв. не са с предишна дата, а само за периода 30.06.2021 г. – 31.08.2022 г., поемани са финансови задължения по нови договори, без да се спазва редът на погасяване на старите, разделяни са обществени поръчки, провеждани са договаряния с фирми без законово основание за това, ръководството не е представило и не е изпълнявало бизнес програма по Закона за публичните предприятия.

Здравният министър подчерта, че е политически безпристрастен, водил е разговори с всички заинтересовани страни, в т.ч. с Медицински университет – София, с Българския Червен кръст, като целта е „Александровска“ болница да бъде стабилизирана и в тази връзка не приема политизирането на темата. До крайното решение на МЗ се стигна след потвърдителния доклад на „Вътрешен одит“, заключи министърът.

За изпълнителен директор на УМБАЛ „Александровска“, до провеждането на конкурс, ще бъде назначен проф. д-р Атанас Йонков. Към момента проф. Йонков е ръководител на Катедрата по обща и оперативна хирургия на Медицинския университет и работи като хирург в Първа хирургия на „Александровска“ болница, съобщи още министър Меджидиев.

Сподели в: