Върни се горе

Да се повишат основните заплати на работещите в лечебните заведения до минималните нива, заложени в Колективния трудов договор в сектор „Здравеопазване“, подписан на 12 април 2022 г., каквото изискване на последващ етап беше записано в анекса към Националния рамков договор за медицински дейности 2020 - 2022, е много трудно постижимо в абсолютно всички лечебни заведения. Болниците нямат бюджети и предварително изчислени бюджетни плащания, а основната част от приходите им се формира от извършена и отчетена към НЗОК дейност. Опит за подобна директна намеса върху структурата и организацията на работната заплата, без предварително финансово осигуряване на мерките, крие големи рискове за системата.

Решението на предишното правителство и министърът на здравеопазването Асена Сербезова да се намесят и да наложат по императивен път правила на определяне на работната заплата, не е финансово аргументирано. Решението не кореспондира с действащата нормативна уредба и дори не е съобразено със спецификите в структурата и дейността на отделните болнични заведения, които трябва да се отчитат при всеки отделен случай.

Припомняме, че съгласно Закона за лечебните заведения, лечебните заведения, без тези по чл. 5, ал. 1 от ЗЛЗ, са търговски дружества. Министърът на здравеопазването не може да влияе върху формирането на трудовите възнаграждения на работещите в болниците. В тази посока е и определението на Върховния административен съд (ВАС), с което се спира изпълнението на част от текстовете за повишаване на заплатите в болниците, записани в анекса към Националния рамков договор. От ВАС са категорични, че рискът болниците да бъдат оставени без достатъчен финансов ресурс е реален и непосредствен.

Настоящият екип на Министерство на здравеопазването подкрепя изцяло исканията за увеличение на заплатите на работещите в сектора. Това е и причината екипът да си постави за основна цел търсенето на устойчиви решения за повишаване и адаптиране на възнагражденията на работещите в лечебните заведения според динамично променящата се икономическа обстановка. Във връзка с предстоящото подписване на новите национални рамкови договори за медицински и за дентални дейности, които ще действат през следващите три години, Министерството на здравеопазване ще се стреми към осигуряването на по-голям финансов ресурс за лечебните заведения, което означава и по-високи заплати за заетите в сектора.

В допълнение припомняме, че министърът на здравеопазването д-р Меджидиев посочи като свой приоритет именно остойностяването на лекарския и сестринския труд, по която тема понастоящем работи експертна група с широко представителство, като се  очакват до средата на ноември 2022 г. да бъдат приети и разгледани конкретни предложения. Крайната цел е изработването на законен механизъм за определяне на справедливи нива на доходите в сектор „Здравеопазване“.

Сподели в: