Върни се горе

    Министърът на здравеопазването Десислава Атанасова направи внезапна проверка в столичната Пета градска болница по повод информации в електронни и печатни медии, че пациентите в болницата са принуждавани да правят договор за дарение, вместо избор на екип. В проверката участваха и екипи инспектори от Столична община и от Изпълнителна агенция „Медицински одит” на МЗ. Пред журналисти министър Атанасова заяви, че проверяващите екипи ще направят пълен анализ и ще проверят цялата документация – кой кога е постъпвал в болницата, каква медицинска дейност му е извършвана, какви документи са му издавани за направените дарения.
    След като проведе разговори с пациенти в Клиниката по гинекология, министър Атанасова, заяви, че 50 процента от тях са направили или дарение, или избор на екип. Няколко души са заявили, че не са плащали за нито едно от двете неща. В хода на проверката е станало ясно също, че размерът на договорите за дарения в повечето случаи се доближава до съществуващата горна граница за избор на екип, която е 900 лева.
    Според министър Десислава Атанасова съществува вероятност повечето хора да не са наясно дали е редно да правят дарение или избор на екип. Посочено беше, че даренията в болниците могат да бъдат правени единствено и само по доброволен начин и не могат да служат като такса избор на екип или избор на лекар защото за това съществува специална нормативна уредба. В случаите когато в болниците има само един наличен екип или само един дежурен лекар, никой не може да бъде принуждаван да си избира точно него, разясни министърът на здравеопазването.
    Проверката в болницата продължава и след приключването й резултатите ще бъдат оповестени.

Сподели в: