Върни се горе

        На 2 октомври министър Таня Андреева ще направи еднодневно работно посещение в Талин, Естония.

        Посещението е във връзка с напредъка на Естония в областта на електронното здравеопазване. Ще бъдат дискутирани възможностите за сътрудничество и обмен на информация и добри практики в тази сфера. В програмата е включено посещение на Естонската фондация по електронно здравеопазване; дискусия на тема: „Здравна политика и развитие на електронното здравеопазване, преглед на правните системи, електронна рецепта”.

Сподели в: