Върни се горе

Министърът на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров запозна представителя на СЗО за България д-р Скендер Сила с промените, които министерството на здравеопазването подготвя в плана за възстановяване и устойчивост. Д-р Кацаров обърна внимание на това, че приоритетно част от получените по него средства ще се насочат към дигитализация и внедряване на нови технологии. В рамките на срещата бяха обсъдени също така отговорът на здравната система на България  на пандемията от COVID-19, повишаване на ефективността на здравните услуги по отношение на хроничните незаразни болести, приемане на План за действие за антимикробната резистентност, промотиране на значимостта на психичното здраве и др.

Министърът на здравеопазването акцентира, че в условията на световна пандемия от COVID-19  вниманието му е насочено към увеличаване на обхвата на ваксинация в страната като целта е приоритетно да бъдат ваксинирани най-застрашените граждани. „Това е ключово за намаляване на смъртността от  COVID-19“, каза д-р Кацаров.

По време на срещата бе изразена положителна оценка на сътрудничеството между България и СЗО въпреки предизвикателствата, свързани с пандемията, както и надежда за бъдещи съвместни дейности не само в контекста на отговора на COVID-19, но и други значими теми на общественото здраве. Министърът на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров определи като голямо постижение по линия на сътрудничеството със СЗО и признание за усилията на България в сферата на здравеопазването в международен план избора на проф. Пламен Димитров – заместник-директор на Националния център за обществено здраве и анализи,  за „докладчик“ по здравните въпроси в 74-та сесия на Световната здравна асамблея, която заседава в периода 24 май – 1 юни.

Сподели в: