Върни се горе

Министърът на здравеопазването д-р Петър Москов се срещна днес с министъра на здравеопазването на Република Македония г-н Никола Тодоров, който е на еднодневно посещение в София.

В рамките на срещата двамата министри обсъдиха актуалното състояние на двустранните отношения в областта на здравеопазването и перспективите за тяхното развитие.

Македонският министър запозна министър Москов с основните приоритети в своята работа, като обърна специално внимание на образованието на медицинския персонал. Той заяви интереса на македонската страна към изпращане на македонски лекари за краткосрочни специализации и обучение в България.

Министър Москов изтъкна традиционно доброто сътрудничество в областта на здравеопазването и изрази принципна готовност за оказване на подкрепа на македонската страна, в частност за обучение на македонски медицински специалисти у нас, отчитайки действащото законодателство за упражняването на медицинска професия и в контекста на членството на България в Европейския съюз.

Той подчерта желанието за разширяване на сътрудничеството между здравните министерства на двете страни, а също така и чрез насърчаване на директни контакти между лечебни заведения и медицински университети в България и Македония.

Министър Москов и македонският му колега се обединиха около възможността за обмен на информация и опит относно провежданите реформи в двете страни.

Двамата министри изразиха готовност за активизиране на двустранните отношения на базата на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Македония за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука.

В рамките на проведената среща беше постигната договореност да се създаде съвместна работна група от представители на министерствата на здравеопазването на България и Македония за подготовка на план за конкретизиране и разширяване на сътрудничеството на базата ма междуправителственото споразумение.

По време на визитата си македонският министър ще проведе срещи и в Медицинския факултет на Медицинския университет в София.

Сподели в: