Върни се горе

Днес министърът на здравеопазването д-р Петър Москов издаде заповед във връзка с извършената оценка на епидемиологичната ситуация в регистрационно-приемателен център – Харманли и необходимостта от организиране на превантивни мерки. Със заповедта се възлага на РЗИ –Хасково да окаже съдействие на центъра като организира и участва в сформирането на екипи от медицински специалисти /паразитолози, дерматолози и педиатри/, които да направят необходимите прегледи и медико-диагностични изследвания, като извършат скрининг на всички настанени в РПЦ – Харманли за установяване на случаи на краста и кожна лайшманиоза. При съмнение за наличието им се организира консултация с паразитолог и се правят необходимите изследвания за определяне на лечение. РЗИ - Хасково следва да окаже методическа помощ за извършване на крайна дезинфекция на територията на центъра и контрол за нейното изпълнение, а при изпълнение на дейностите си следва да взаимодейства с лекари и други медицински специалисти от МБАЛ Хасково и МБАЛ Харманли.

Заповед № РД-01-386/18.11.2016 г.
PDF файл, 87,8 KB, качен на 18.11.2016

pdf document
Сподели в: