Върни се горе

Министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев днес беше на посещение в Свиленград. В рентгеновото отделение на МБАЛ  „Свиленград” д-р Желев откри модерна компютърна аксиална томография /скенер/ Апаратурата е на стойност 150 000 лв., които са осигурени със средства на болницата. В поздравлението си към персонала на болницата министър Желев подчерта, че МБАЛ-Свиленград е пример за добре структурирано, модерно обзаведено лечебно заведение, разполагащо с квалифициран персонал, способен да оказва качествени медицински грижи на населението от община Свиленград и съседните общини. „МБАЛ-Свиленград има запазено място в Националната здравна карта”, подчерта д-р Желев и посочи, че ръководството на болницата с цялата си практическа работа показва как могат успешно да се усвояват средствата, предназначени за развитие на здравеопазването в региона. МБАЛ-Свиленград разполага със 100 легла и 4 отделения - Детско, Акушеро – гинекологично, Вътрешно /с разкрити Неврологичен, Кардиологичен и Гастроентерологичен сектор/, както и Хирургично отделение. Лечебното заведение обслужва и жители от съседните общини Любимец и Ивайловград. В лечебното заведение работят 132 служители. През 2005 г. болницата е газифицирана, а по програмата за енергийна ефективност е извършено саниране на цялата четириетажна сграда и основен ремонт на Вътрешното, Акушеро-гинекологичното и Хирургичното отделение.

Изпълнителният директор на МБАЛ – Свиленград д-р Димитър Ермов съобщи, че освен откриването на новия скенер болницата има и   допълнителен радостен повод с доставянето на 2 нови  апарата за хемодиализа за нуждите на отделението. От името на персонала на болницата и на пациентите той изрази благодарността си към министър Желев за лично оказаното незабавно съдействие за доставката на двата апарата  в отговор на отправена молба за подмяна на част от остарелите апарати.  
Министър Евгений Желев посети всички отделения на болницата, след което даде пресконференция пред отразяващите посещението представители на национални е регионални медии. Той подчерта, че МБАЛ-Свиленград е нагледен пример как трябва да изглеждат подобни лечебни заведения в общини с 40 хил. души население, с оптимална структура от 4-5 отделения, квалифициран медицински персонал и модерна апаратура. Като пример той посочи факта, че МБАЛ – Свиленград е сертифицирана по три от основните международни стандарти: ISO-9001: ISO-14001; HAССP, гарантиращи постоянно качество на обслужването. „Подобни условия ни позволят успешно да изпълняваме провежданата политика на достъпност, качество и достатъчност на здравните грижи”, подчерта министър Евгений Желев. 

Министър Евгений Желев изтъкна, че през мандата на сегашното правителство инвестициите в сектор „Здравеопазването” са достигнали    12 милиарда и 300 милиона лв., което е нарастване от 4 пъти  в сравнение  с периода от 1996 – 2001 г. С приемането на Националната здравна карта подобни общински болници като МБАЛ – Свиленград ще поемат пациентите от по-малките общини, където лечебните заведения не отговарят на стандартите за извършвана дейност. Тъкмо затова Министерството на здравеопазването осигурява инвестиции  на закупуване на нови реанимобили с цел подсилване на спешната медицинска помощ, което ще  осигури транспортиране на нуждаещите се в тези малки общини до близките болници, където им се осигурява качествено медицинско обслужване, изтъкна министър Желев. В тази връзка той посочи, че през тази година ще бъдат осигурени допълнителни 150 нови реанимобили за спешната помощ, с което целият й автомобилен парк на територията на страната ще бъде изцяло обновен.

На тържеството в МБАЛ Свиленград присъстваха кметът на общината, областният управител, народният представител Иван Илчев, директори на РЦЗ, РИОКОЗ и Спешна помощ в региона.     

В рамките на посещението си министър Желев се срещна и с кмета на община Свиленград г-н Георги Манолов.


Сподели в: