Върни се горе

Министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев се срещна с проф. Станка Маркова, председател на УС на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. Д-р Желев беше запознат с предложенията на асоциацията за предприемане на спешни мерки за пресичане на тенденцията за намаляване броя на медицинските сестри. По отношение на обучението за професията медицинска сестра от асоциацията предложиха въвеждане на единна система на 3-годишно  образование вместо 4-годишно обучение на медицински сестри.   Предлаганите промени включват преобразуване на медицинските колежи към университетите във факултети по здравни грижи.

Проф. Маркова предложи да бъдат разкрити професионални училища в закритите медицински колежи извън университетите, които след 10-ти клас на средното образование до `12 клас да подготвят „сестрински асистенти” за общи грижи, дентални асистенти, медицински секретари.  От асоциацията  настояха за подобряване на заплащането на медицинските сестри, както и за целево финансиране от НЗОК на труда на медицинските сестри, работещи при общопрактикуващите лекари, съобразно броя на пациентите и обема на извършената работа.

Министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев подкрепи вижданията за промени в областта на образованието на медицинските сестри и информира, че по този въпрос предстои среща с ръководството на Министерството на образованието с цел изработване на обща позиция. Министерството ще обсъди необходимостта от промени в нормативната уредба, касаеща всички въпроси, свързани с работата на медицинските сестри, заяви д-р Желев.

Сподели в: