Върни се горе

По време на посещението във Варна министър Желев ще открие най-модерния в Североизточна България апарат за магнитно-резонансна образна диагностика

Днес, 2 юни, министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев ще посети гр. Варна. Той ще вземе участие в регулярната среща на директорите на Регионалните центрове по здравеопазване от страната.

На срещата ще бъдат обсъдени проблемите, свързани с изготвянето на Националната здравна карта, нормативните документи, отнасящи се за работата на териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК), дейностите по оперативните програми на структурните фондове и изпълнението на националните програми на МЗ.

На 3 юни, в 10.00 ч. министър Евгений Желев ще се срещне с кмета на гр. Варна г-н Кирил Йорданов.
В 10.45 ч. в сградата на кметството се предвижда брифинг за журналистите.

В 11.30 ч. министър Желев ще открие официално в Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Света Марина” апарат за магнитно-резонансна образна диагностика с напрегнатост на магнитното поле 1,5 тесла.

Апаратурата е осигурена със средства на МЗ и е единствената от този клас в Североизточна България. Тя ще позволи да се изследват всички органи и структури на човешкото тяло.

Университетската болница „Св. Марина” е най-голямото лечебно заведение в тази част на страната. Болницата разполага с 1000 легла и през нея минават за лечение 40 хил. пациенти годишно.

Сподели в: