Върни се горе

„Университетските и областните болници са гръбнакът на здравеопазването, носители на новите, модерни медицински практики и затова нашата политика като министерство и политиката на цялото правителство е насочена към приоритетно инвестиране в тяхното обновяване и снабдяване с качествена апаратура. Израз на това разбиране е обемът на инвестициите в този важен социален сектор, които за целия мандат надхвърлят 520 милиона лева. Подобни мащабни инвестиции досега не са правени през последните 20 години. Ползата   е за всички български граждани, които получават качествени здравни услуги, но ползата е и за вас - медицинските специалисти, които в новите условия можете да разгърнете големия си потенциал в служба на хората”, заяви  министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев на откриването на новите клинични бази на Клиника УНГ и Очна клиника в УМБАЛ-Стара Загора. В тържеството участваха Ивайло Калфин, ръководители на местната и областната управа, директори на РЦЗ, РИОКОЗ  и директорът на РЗОК.

Д-р Желев изтъкна ролята на Стара Загора като медицински и академичен център, който има водещо място в здравеопазването в Югоизточна България. «УМБАЛ е естественото средище на медицинската наука и практика и е сред центровете, доказали през годините, че направените в тях инвестиции се оползотворяват по най-добрия начин», каза министър Желев. Той посочи, че    за последните 4 години  направените от Министерството на здравеопазването капиталови разходи в лечебното заведение /за медицинска апаратура, строително-монтажни работи и оборудване/ възлизат на над 8 милиона и 500 хиляди лева като за 2008 година средствата са 5 121 000 лв, а за 2009 г. – 800 000 лв.      

След откриването министър Желев и официалните гости разгледаха новите клиники УНГ и Очна клиника, разположени в Консултативно диагностичния блок на лечебното заведение.  В тях са извършени строително-ремонтни дейности на обща стойност 690 000 лв. и е закупена медицинска апаратура и оборудване за 500 000 лв. Средствата са осигурени от Министерството на здравеопазването.

Клиниката по УНГ разполага с 2 операционни зали с нова модерна апаратура - операционен микроскоп, електронож, автоклавен стерилизатор, 2 модерни анестезиологични апарата. Осигурени са 3 бр. съвременни монитори за наблюдение на пациентите в интензивен сектор. В клиниката се извършва оперативно лечение на пациенти със заболявания на носа, тумори на главата и шията, гласова рехабилитация и лечение на последиците при рак на ларинкса и хипофаринкса, пластична хирургия на лице и шия, диагностика и лечение при различни форми на глухота при деца и възрастни и нарушена функция на вестибуларния апарат, функционална диагностика на дишането.

Клиниката по очни болести разполага със 7 диагностични и лечебни сектора и 2 операционни зали за асептични и септични очни операции, оборудвани със съвременна апаратура и микрохирургичен инструментариум. Модерен операционен микроскоп дава възможности за всички микрохирургични оперативни интервенции на преден и заден очен сегмент, дигитален запис на операцията и проследяване на операцията на монитор, съвременна апаратура за хирургично отстраняване на леща. В клиниката се извършват микрохирургия на окото  и лечение на глаукома, оперативно лечение на детски очни заболявания, пластични операции на клепачи при изгаряния, тумори, травми, вродени състояния. Цялата новозакупена анестезиологична апаратура отговаря на съвременните стандарти.

УМБАЛ-Стара Загора е правоприемник на Университетска болница при Медицинския Факултет на Тракийски университет в града. Висококвалифицирани специалисти в научната, учебната и лечебна практика, голяма част от тях национални консултанти за Югоизточна България, осъществяват диагностика и лечение по всички основни медицински специалности. Болницата е сертифицирана по ISO 9001-2008. В УМБАЛ има 17 стационарни клиники, извършващи високоспециализирани съвременни медицински дейности. Хирургичните клиники са едни от първите в България, въвели минимално-инвазивната хирургия като метод за лечение, а Детската клиника се оформи като национален център за лечение на хронични хемолитични състояния и особено таласемични синдроми. Клиниката по кожни и венерически болести е водеща лечебна база по специалността за цяла Югоизточна България, с модерни лазерни и фототерапевтични методи на диагностика и лечение.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сподели в: