Върни се горе

Министърът на здравеопазването д-р Божидар Нанев ще ръководи българската делегация за участие в 59-та сесия на Европейския регионален комитет на Световната здравна организация. Срещата ще се проведе от 14 до 17 септември 2009 г. в Копенхаген, Дания. В работата на форума ще вземат участие представители на високо ниво от 53-те страни-членки на Европейския регион на СЗО. Основните теми, които ще бъдат обсъждани, са свързани с проблемите на здравеопазването в условията на световната икономическа криза, стратегическото управление на този сектор и  политиките по отношение на работещите в него. Ще бъде разгледано изпълнението на Международните здравни правила и  напредъкът  в постигане Целите на хилядолетието за развитие.

    Предвижда се да продължи съвместната работа и сътрудничество на страните-членки. Ще се оценява функционирането на здравните системи за постигане на финансова протекция и подобряване на ефективността.

   Въпросът за мястото и ролята на здравеопазването в условията на глобална икономическа криза е особено актуален. МЗ напълно подкрепя общото виждане, че дори и в тези условия средствата за здравеопазване не трябва да намаляват, а да се търсят начини за тяхното запазване, справедливо разпределение и повишаване на ефективността. България се присъединява към проекта за резолюция на СЗО и ще предприеме мерки за подобряване  функционирането на националната здравна система, за защита здравето на населението, особено на уязвимите групи  - бедни, възрастни и болни.

   

Сподели в: