Върни се горе

Министърът на здравеопазването д-р Божидар Нанев прие Н.Пр. Посланика на Република Финландия у нас Кауко Ямсен по повод завършването на неговия мандат.

На срещата посланик Ямсен връчи на министър Нанев Меморандум във връзка с изпълнението на съвместния българо-финландски проект, насочен към подобряване на радиационната защита при лъчетерапия на онкоболни. Подчертавайки голямото значение от приложението на проекта, в същото време финландският дипломат изрази съжаление за непълното му изпълнение, в резултат на което е пропуснатата възможността да бъдат усвоени над 3 млн. евро за технологично оборудване.

Министър Нанев благодари за предоставената информация и изрази недоумение за пропуснатите възможности и веднага разпореди проверка по случая. Установено бе, че процедурата за избор на изпълнител по доставката е прекратена през м. октомври 2008 г. поради лоша организация и несъответствия с изискванията на ЗОП. Това е довело до отнемане на акредитацията на Централното звено за финансиране и договаряне към МФ /ЦЗФД/ и поради липса на друга процедурна възможност за подновяването й по реда на ЗОП поради изтичане срока на финансовия меморандум на 20.11.2008 г.

Пред посланик Ямсен д-р Нанев очерта вижданията и приоритетите си за подобряване на здравната система у нас.

На срещата министър Нанев отправи предложение за развитие на двустранното сътрудничеството в здравеопазването, по-специално в областта на трансплантацията на органи, тъкани и клетки.

 


Сподели в: