Върни се горе

 

 Министърът на здравеопазването д-р Божидар Нанев подписа в Копенхаген  Споразумение за сътрудничество с Европейското регионално бюро на Световната здравна организация за 2010-2011 г. По клаузите на договора се предвижда от страна на СЗО да бъдат предоставени 520 хил. щатски долара за техническа и експертна помощ за подпомагане на реформите в здравеопазването в България.

            Споразумението е разработено на основата на приоритетите, посочени от българска страна и съгласувани със СЗО. Двете страни ще си сътрудничат по въпросите на здравната политика, финансиране на здравеопазването, предоставяне на здравни услуги, разработването на методи за генериране на ресурси за здравната система и др.

            В съответствие с националните здравни приоритети на България ще се работи в насока подобряване на организацията, ръководството и управлението на здравните системи и предоставянето на здравни услуги. Ще се търси намаляване на здравната, социалната и икономическата тежест на заразните болести и засилване на здравната промоция и превенция на незаразните болести. Оптимизирането на организацията и подготовката за извънредни ситуации в здравеопазването, бедствия, кризи и минимизиране на тяхното социално и икономическо въздействие, ще са част от важните въпроси, по които ще се търси съдействие.

 

В Споразумението се залагат очаквани резултати за страната, които трябва да се постигнат през двугодишния период на неговото действие. Ще бъде разработен подробен програмен работен план, който ще отразява необходимите данни за дейности или услуги, бюджет, основни моменти и график на изпълнение, финансиране от партньори и др.

 

Сподели в: