Върни се горе

Министерството свиква общи събрания в общинските болници заради дълговете им

 

Министърът на здравеопазването д-р Божидар Нанев изиска от държавните болници с най-големи задължения да изготвят спешно оздравителни финансови планове. На среща с директорите на лечебните заведения вчера той поиска от болниците до не по-късно от седмица да представят конкретни мерки за подобряване на финансовото си състояние. Основно изискване при оптимизирането на дейността е да не се намаляват възнагражденията на персонала, нито да се понижава качеството на медицинските услуги за пациентите.

Изпълнението на предложените и приети от министерството оздравителни планове ще бъде проследено през третото и четвъртото тримесечие на годината. Въз основа на плановете ще се решава дали са необходими промени в ръководствата на болниците.

С най-големи задължения сред държавните лечебни заведения са УМБАЛ „Св. Георги” – Пловдив, УМБАЛ – Александровска, УМБАЛ – Стара Загора АД и многопрофилните болници за активно лечение в Бургас, Пловдив, Плевен, Стара Загора и Хасково.

Днес министерството изпрати писма до болниците с държавно и общинско участие (ОРБ) в най-тежко финансово състояние с искане възможно най-скоро директорите да представят пред акционерите мерки за преструктуриране и намаляване на дълговете си, както и антикризисни програми. Плановете трябва да бъдат защитени на общите събрания на акционерите.

Задлъжнялостта на заведенията в болничната помощ е сред тежките проблеми в системата на здравеопазването у нас. Към 30 юни 2009 г. задълженията на болниците възлизат на 281, 7 млн. лв. Спрямо края на миналата година те са се увеличили с 10 % от над 253, 8 млн. лв. Просрочените задължения на болниците са нараснали с 64 % за полугодието до над 51, 7 млн. лв.

Дълговете са в резултата не само на липсата на достатъчно средства, а и на лоши мениджърски решения, с които се нарушават интересите на болничните заведения. В тази връзка Министерството на здравеопазването събира информация за нарушения на административните ръководства на болниците и ще сезира прокуратурата и разследващите органи, ако бъдат установени такива.

 

Сподели в: