Върни се горе

Министърът на здравеопазването проф. Христо Хинков откри обновените Операционен блок и Реанимация в Университетската специализирана болница за активно лечение по ортопедия "Проф.Бойчо Бойчев", кв. Горна Баня, София.

През последните три години Министерството на здравеопазването е инвестирало близо 8,5 млн. лв. целеви средства за ремонт, за съвременна медицинска апаратура и оборудване, както и за модернизиране на ключови структури на болницата.  "Сигурен съм, че реализирането на инвестициите ще окаже положителен ефект не само върху мотивацията на работещите в модернизираните структури, но и върху качеството на медицинското обслужване за пациентите", категоричен бе здравният министър.

По думите на министъра тази болница се нарежда сред отличниците и е пример за добро управление. "Стремежът ни е все повече лечебни заведения в страната да са с подобрена трудова среда, което е една от предпоставките за качествено и ефективно здравеопазване", допълни той.

Сподели в: