Върни се горе

    На 5 ноември, понеделник, в 13,30 ч. министърът на здравеопазването Десислава Атанасова ще участва в церемонията за Първа копка по Проект  „Изграждане и оборудване на Лъчелечебен център в „Комплексен онкологичен център”, Враца. Проектът е на стойност 6 306 906.23 лв. и се финансира по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. 
    Целта на проекта е чрез внедряване на високотехнологична медицинска апаратура за ранна диагностика и лечение на онкологични заболявания да се повиши качеството на медицинското обслужване на населението от областите Враца, Монтана и Видин.   

    В 13.50 ч. e предвиден кратък брифинг за медиите.

Сподели в: