Върни се горе

Министрите Москов и Кралев обявиха днес началото на правителствена кампания „За здраво поколение“. Това е дългосрочна инициатива, която координира усилията на всички държавни институции за създаване на навици на здравословен начин на живот у подрастващите.

Програмата стъпва на три стълба:

1.Създаване на условия за активен начин на живот и развитие на двигателната култура на децата и учениците;

2.Създаване на навици и условия за здравословно и правилно хранене;

3.Масирана информационна кампания в училище насочена към учениците и в помощ на родителите;

 

Сподели в: