Върни се горе

„Модерното здравеопазване днес е ориентирано към създаване на нова здравна култура, която поставя  гражданите и пациентите в центъра на здравната система. България като страна-членка се стреми максимално да постигне стандартите на Европейския съюз и съвременните тенденции в здравния сектор. Проектът, за чието официално откриване сме се събрали тук, е разработен в изпълнение на Националната стратегия за внедряване на електронно здравеопазване в България, приета през 2006 г., и е в унисон с най-новите eHealth инициативи на Европейския съюз за създаване на централни електронни здравни портали в страните членки и на Европейската комисия”. Това съобщи министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев на официалната демонстрация, на която бяха представени възможностите на системата за електронни здравни досиета – картон на тестови потребител с визуализация на въведените медицински данни в него, професионален вход със сертификат за електронен подпис, осигуряване сигурността на информацията в еЛАК и предотвратяването на нерегламентиран достъп до въвежданите данни. Представител на пациентска организация връчи на двамата министри и на членове на ръководствата на двете министерства техните електронни лични амбулаторни картони.
 Министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев и министърът на държавната администрация и административната реформа Николай Василев официално получиха достъп с пароли за Националния здравен портал.
 „ЕЛАК е здравната памет на всеки пациент. Днес поставяме началото на един процес на ориентиране на българската здравна система към крайния потребител. Националният здравен портал е първата стъпка. Той е достъпен за всеки български гражданин и предоставя важна здравна информация. Порталът обединява сектора здравеопазване и дава възможност чрез Интернет да бъдат консолидирани всички заети в здравната система, с което се гарантира по-добро и ефективно здравно обслужване. А това означава начало на изграждането на интегрираната информационна среда в здравеопазването – основна цел на Стратегията - въвеждане на електронното здравеопазване”, заяви още министър Желев.
Първите потребители на тази модерна онлайн версия, заместваща традиционните хартиени здравни картони, ще са 40 000 държавни служители от министерства, изпълнителни агенции, областни и общински администрации от цялата страна. След оценка на ефективността на системата тя ще бъде разширена за всички здравноосигурени граждани в България.
Здравният портал и системата за личен електронен здравен запис (еЛАК) са изградени по съвместен проект на Министерството на здравеопазването и Министерството на държавната администрация и административната реформа в съответствие с Националната стратегия за внедряване на електронно здравеопазване и e-Health инициативите на ЕС за въвеждане на централни електронни здравни портали в държавите членки. Реализацията на този проект реално поставя основите на електронното здравеопазване у нас. Системата е без аналог в Югоизточна Европа и е пример за добра практика в държавите от Европейския съюз.
На 19 март в България ще бъде представен Здравният портал на Европейската комисия от еврокомисаря по здравеопазването г-жа Андрула Василиу.
Националният здравен портал е достъпен на адрес www.zdravenportal.bg за всички български граждани, като им осигурява достъп до актуална и точна здравна информация. Той обединява сектора здравеопазване чрез интернет и по този начин предоставя възможност за гражданите и медицинските специалисти ефективно да обменят информация без оглед на географско положение. В него могат да се правят справки за различни медицински услуги и регистри, видове лечебни дейности, a също и пълен набор от нормативни и други документи, използвани в лекарската практика. На портала има също актуални новини от медицината и връзки с други сайтове и портали на здравна тематика.
 

Сподели в: