Върни се горе

                Министърът на здравеопазването д-р Таня Андреева ще участва на редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (EPSCO), което ще се проведе на 9 и 10 декември в Брюксел. По време на заседанието ще бъдат обсъдени важни за сектор здравеопазване теми като -  предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно медицинските изделия и за изменение на Директива 2001/83/ЕО, Регламент (ЕО)№178/2002,Регламент(ЕО)№1223/2009г. и Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно ин витро диагностичните медицински изделия, както и приемане на Заключения на Съвета по "Процеса на размисъл по модерните, отговорни и стабилни здравни системи".

Сподели в: