Върни се горе

          Днес, 22 май, министърът на здравеопазването д-р Таня Андреева откри първия в страната Медико-социален кабинет „Майчино и детско здраве”, който се намира в  Смолян. Медико-социалните кабинети са нови структури в системата на здравеопазването, чрез които ще се реализира политиката на МЗ за подобряване на раждаемостта и репродуктивното здраве у нас. Основната цел на тези кабинети е да разширят и допълнят дейността на личните лекари, педиатри и акушер-гинеколози. Специалистите в тези кабинети ще се грижат майчинството на българката да протича безопасно и  ще консултират  двойките при семейното планиране.  Медико-социални кабинети „Майчино и детско здраве” ще бъдат разкрити в 28 областни и в 15 общински болници в страната.

Сподели в: