Върни се горе

Работна група от експерти в МЗ ще излезе с предложения за организационни и нормативни промени

    Министърът на здравеопазването д-р Таня Андреева днес се срещна с ръководството на Асоциацията на работещите в Спешна помощ. Обсъдени бяха въпроси, свързани с условията на работа, организацията и координацията на екипите, недостига на кадри, възможностите за специализация на лекарите, както и взаимодействието с тел. 112. В срещата участваха д-р Десислава Кателиева, председателя на асоциацията, както и представители на организацията от квотата на медицинските сестри и фелдшерите.
    Д-р Кателиева изтъкна, че организацията на спешните медици разчита на подкрепа от страна на министерството за намиране на работещи решения в краткосрочен и дългосрочен план. Тя приветства активната позиция на министър Андреева за промените в Наказателния кодекс, които ще доведат до намаляване на случаите на агресия по отношение на екипите, които спасяват човешки живот. Подчертано бе значението на подобряване на заплащането, което ще бъде фактор за кадровото стабилизиране на системата за Спешна помощ.  
    Министерство на здравеопазването си поставя като важен приоритет предприемането на ясни и конкретни стъпки за подобряване работата на всички работещи в системата на Спешна помощ, подчерта на срещата министър Андреева. Тя изтъкна, че дългосрочното решаване на проблемите в Спешна помощ е свързано с разработването на цялостна стратегия за Спешната помощ като една от приоритетните оси в цялостната стратегия за здравеопазване за следващия програмен период 2014-2020 г. Като първа положителна стъпка за нормалните условия за работа на спешните медици здравният министър посочи приетите на първо четене промени в Наказателния кодекс за инкриминиране на посегателството над медицински специалисти. До 2-3 седмици се очаква Народното събрание да приеме окончателно новите, по-тежки санкции. В условията на недостиг на финансови средства, МЗ планира промени, които да мотивират кадрите за работа в Спешната помощ, заяви министър Таня Андреева. Предстои създаването на специална работна група в МЗ от експерти по спешна медицина, която да обсъди в детайли редица въпроси и да излезе с конкретни решения, включително и по отношение прилагането на алгоритми на работа на спешните медици. Като следваща важна цел МЗ си поставя осигуряването на достатъчно добри условия и възможности за развитие на кадрите в Спешната помощ по отношение на тяхното заплащане, специализацията на лекарите и продължаващото им обучение. МЗ ще направи анализ за възможността за интегриране на ЦСМП в процеса на оказване на неотложна помощ, възложена в момента на общопрактикуващите лекари. Сега в много случаи личните лекари не оказват такава помощ, а сключват договори с медицински центрове и ДКЦ, отдалечени от лекарските практики. Според представителите на Асоциацията, е целесъобразно да бъдат разкрити кабинети във филиалите, които на практика обслужват неотложните пациенти. 

Сподели в: