Върни се горе

    Министърът на здравеопазването д-р Таня Андреева днес се срещна с членове на Асоциацията на студентите по медицина. Срещата се проведе по покана на здравния министър.
    Представителите на Асоциацията на студентите медици поставиха редица въпроси относно възможните източници за финансиране на специализациите, статута на специализантите, както и последващите условия за професионална реализация. Според тях съществено значение има предоставянето на широка информация за възможностите на лечебните заведения-бази за специализации, за осигуряването на финансиране на специализациите от външни източници – общини, бизнеса и др. 
    Целта на МЗ е да се създадат всички необходими условия, които да стимулират младите завършващи лекари да се зачисляват за специализации и да се реализират в България, подчерта на срещата министър Андреева. Тя заяви, че от особено значение за намиране на пресечна точка с интересите на младите лекари, е установяването на ползотворен диалог с техните представители, който да генерира възможни нови решения в сегашната система за специализации. В тази насока МЗ, след получаване на конкретни писмени предложения от Асоциацията на студентите по медицина, ще направи преглед на нормативната уредба с цел специализациите да станат по-привлекателни за младите лекари.
    Министър Таня Андреева подчерта, че в никакъв случай не следва да се допуска задължението за работа в определени лечебни заведения след приключване на специализацията да се възприема като форма на принуда. Справедливо е този, който финансира скъпоструващото обучение на специализанта да може да разчита за известен период на неговия труд, каза здравният министър и подчерта, че работата в регионалните болници дава големи практически възможности за професионално развитие на младите лекари, за придобиване на опит и самочувствие.   
    На срещата беше постигнато съгласие срещите на министър Таня Андреева с младите студенти-медици да продължат като в тях ще се включат със свои идеи и представители на други студентски организации в областта на медицината.

Сподели в: