Върни се горе

Министърът на здравеопазването д-р Стефан Константинов приветства предложението на КНСБ, КТ „Подкрепа”, БЛС и БАПЗГ на консенсус за развитието на здравеопазването в България и се ангажира с инициирането на обществен и политически дебат в най-скоро време. Исканията, които днес социалните партньори са декларирали са разумни и това ми дава надежда да смятам, че може бързо да постигнем съгласие, каза той.

Регулацията на медицинските дейности задължително трябва да се съгласува и контролира с БЛС. В тази връзка призовавам съсловните организации да започнат и преговорите по изготвянето на нов НРД, заяви министърът. Няма пречки срокът на действие на НРД да бъде намален на 1 година. Това е и мое желание, то се налага от промените, които текат в системата, каза още министърът. Той обаче смята, че трябва да започне и преразглеждане на действащата методология на НЗОК за разпределение на средствата за болнична помощ през 2010 г., тъй като в момента постъпват доста сигнали за наличие на субективизъм при разпределянето на средствата към отделните лечебни заведения.  Управлението на НЗОК и в момента се извършва на трипартиден принцип, но няма пречки квотата на здравноосигурените лица да бъде увеличена, смята още здравният министър. Според него промени в механизма за заплащане на лекарския труд и в остойностяването на медицинските дейности са нужни, а социалните партньори безспорно имат място при изготвянето им. В момента клиничните пътеки се остойностяват от звено в МФ. Резултатите се съгласуват с Консултативен съвет, в който влизат представители на Българския лекарски съюз, Българския зъболекарски съюз, Българския фармацевтичен съюз, Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи и на пациентите. Към момента в МЗ няма постъпила информация, че се предвижда намаление с 30% на цените на КП, а и няма логика това да се случи при наличие на по-голям проектобюджет на НЗОК за 2011 г.

 

 

Сподели в: