Върни се горе

Министърът на здравеопазването проф. Асена Сербезова взе участие в неформално заседание на Съвета на министрите по здравеопазване (EPSCO – Health). Преди заседанието се проведе съвместна конференция на министрите на външните работи и на здравеопазването по глобално здраве, на която България беше представена от министъра на здравеопазването проф. Асена Сербезова и заместник-министъра на външните работи Велислава Петрова.

В рамките на конференцията за глобално здраве бяха отправени призиви за засилена роля на ЕС при формиране на глобалната здравна архитектура. Беше изказана подкрепа за сътрудничество с Африка, отвъд споделянето на ваксини срещу COVID-19, в посока укрепване на здравните системи.

В рамките на заседанието министрите на здравеопазването обсъдиха здравната политика на Европейския съюз както в контекста на актуалната ситуация, така и в перспектива – с оглед осигуряването на равен достъп до качествени здравни услуги. Бяха обсъдени различни аспекти на кризисното управление и мерките по време на пандемията. Наред с това, като конкретни бъдещи сфери на развитие бяха откроени: сътрудничеството в областта на превенцията на хроничните незаразни болести и раковите заболявания; здравната грамотност; Европейското пространство на здравни данни; достъпът до лекарствени продукти на разумни цени; иновациите; научните изследвания. Акцент беше поставен и върху нуждата от осигуряване на устойчиво финансиране за здравеопазване, както и върху необходимостта от многосекторно сътрудничество в духа на подхода „Едно здраве“. Откроена беше значимостта на мерки за овладяване на антимикробната резистентност (АМР). Министрите обсъдиха и инструментите, които може да се използват за укрепване на Европейския здравен съюз, при съобразяване с компетентностите на държавите членки.  

Министър Сербезова запозна колегите си с българската позиция, като окачестви приетите до момента стъпки и законодателни актове относно Европейския здравен съюз като „здравната сделка на ЕС". Тя подчерта нуждата от усилия за ефективно внедряване на вече приетите законодателни решения. Министърът изтъкна, че от ключово значение е изготвянето на анализи на национално ниво, за да бъдат идентифицирани конкретните потребности от иновации на всяка държава членка. Проф. Сербезова заяви още, че подкрепата на ЕС за тези планове следва да е съобразена с гарантирането на равен географски баланс. В изказването си тя открои и съществената роля на лекарствената регулация на ЕС за укрепване доверието на пациентите в лекарствените продукти.

Министърът проведе и редица конструктивни двустранни срещи с представители на Европейската комисия  и с колегите си – здравни министри от други държави членки. В рамките на разговори с министрите на здравеопазването на Гърция, Естония и Чехия министър Сербезова обмени информация относно натрупания опит при управлението на пандемията, провеждането на ваксинационни кампании, болничното лечение на COVID-19 и т.н. Министър Сербезова информира комисаря по здравеопазване и безопасност на храните Стела Кириакидис за комуникационната кампания в България относно ползите от ваксинирането, като покани комисаря на посещение в София. С колегата си от Румъния проф. Сербезова обсъди възможността за обмяна на конкретен опит в областта на детското здравеопазване, предвид изградената детска болница в Букурещ.

Сподели в: