Върни се горе

Днес, 21 юли, министърът на здравеопазване проф. Асена Сербезова подписа отказ за извършването на нови медицински дейности на Многопрофилна болница за активно лечение „Сърце и мозък“ на адрес: с. Казичене, район „Панчарево“. Заявлението от МБАЛ „Сърце и мозък“ е постъпило в Министерството на здравеопазването на 31 май 2021 г. В него е посочено, че новите медицински дейности ще бъдат по 26 медицински специалности в 28 структури, от които 19 структури с общо 550 нови легла. Служебният здравен министър д-р Стойчо Кацаров възлага на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ извършването на комплексна оценка относно искането за разрешаване на нови медицински дейности на нов адрес в с. Казичене, Столична община. Произнасянето от страна на здравния министър тогава е трябвало да стане през месец септември 2021 г., но това не се е случило, което се приема за мълчалив отказ.

При встъпването в длъжност на настоящия кабинет в края на месец декември 2021 г. Министерството на здравеопазването е изискало допълнителна информация от НЗОК и ИАМН по отношение на необходимите средства за заплащане на заявените дейности, обема на заявените нови медицински дейности и становище относно тяхната потребност. В резултат на това ИАМН е събрала актуална информация за дейността на лечебните заведения на територията на областта за периода 2019-2021 г. и е извършила допълнителен анализ и комплексна оценка. Те показват, че заявените от МБАЛ „Сърце и мозък“ нови медицински дейности превишават установените потребности на населението.

Поради постъпили сигнали и засилен медиен интерес към темата министърът на здравеопазването проф. Сербезова разпореди на Инспектора на МЗ да извърши проверка на процедурата по издаване на разрешение за извършването на медицински дейности на МБАЛ „Сърце и мозък“ на територията на Столична община, с. Казичене. Искането на  МБАЛ „Сърце и мозък“ и действията на Министерството на здравеопазването в тази посока бяха обект на изслушване на проф. Сербезова в Комисията по здравеопазване на Народното събрание на 10 март т.г.

По отношение на процедурата Министерството на здравеопазването вече е сезирало компетентните органи.

В допълнение, последната заповед за разрешаване на нова медицинска дейност на адреса на болницата в гр. Бургас – роботизирана хирургия чрез ендоскопска роботизирана система за хирургия, съдова хирургия и урология, е издадена преди два месеца от министър Асена Сербезова. Също така настоящият министър е издала и актуалното в момента разрешение за осъществяване на лечебна дейност на МБАЛ „Сърце и мозък“.

Изнесената в медиите информация, че по ускорена процедура на определени лечебни заведения са издавани заповеди за нови дейности от страна на министър Сербезова, не отговаря на истината. В потвърждение прилагаме информация за посочените лечебни заведения и издадените от здравния министър заповеди за разрешените в тях дейности:

1. На МБАЛ „Света Анна“, гр. София е разрешено преструктуриране по 4 съществуващи в лечебното заведение медицински специалности в 4 структури.

2. На УМБАЛ „Софиямед“ са разрешени по 3 нови за лечебното заведение медицински специалности в 3 структури.

3. На УМБАЛ „Софиямед“ са разрешени по 2 медицински специалности, които не са нови за лечебното заведение, в 2 съществуващи структури, на които се повишава нивото на компетентност.

4. На УМБАЛ „Пълмед“, гр. Пловдив са разрешени по 7 медицински специалности, от които 3 нови за лечебното заведение специалности в 3 нови структури с легла, една нова структура без легла, а на 3 структури с легла по съществуващи в лечебното заведение медицински специалности се повишава нивото на компетентност.

5. На МБАЛ „Бургасмед“, гр. Бургас са разрешени по 5 нови за лечебното заведение медицински специалности в 3 нови структури и 2 нови дейности към съществуващи отделения.

6. На МБАЛ „Света София“, гр. София са разрешени по 2 нови за лечебното заведение медицински специалности и 13 съществуващи в лечебното заведение медицински специалности в 4 нови структури, и 11 с преструктуриране, от които 8 структури повишават ниво на компетентност.

Всички тези заповеди са издадени на база постъпили в периода от месец декември 2021 г. до месец април 2022 г. заявления и паралел с процедурата за МБАЛ „Сърце и мозък“ не може да бъде направен.

Сподели в: