Върни се горе

„На системно ниво анализирахме наличната вътрешна информация в министерството и стигнахме до обезпокоителни изводи“, подчерта служебният вицепремиер по социалните политики и министър на здравеопазването д-р Илко Семерджиев  по време на пресконференция,  проведена днес  в здравно министерство.

Д-р Семерджиев направи пълен преглед на състоянието, в  което се намира здравната система, и представи визията на екипа си за стабилизиране на сектора – чрез промяна от бюджетиране на структури към свободен избор на пациента.

Като основен приоритет на екипа си министърът изведе незабавното започване на преговори за възстановяване на договорното начало между НЗОК и БЛС и сключване на НРД 2017 в срок до 1 април т.г.

По отношение на пръстовия автентификатор министърът заяви: „Ние сме категорично против системата за пръстова идентификация. Ще спазим всички правни и технологични изисквания, като на първо място още следващата седмица ще свикам шестте заинтересовани страни, които са конституирани по делото във ВАС. Ще обсъдим позициите на всяка една от тях и ще завършим с протокол за съгласие или несъгласие. След като минем на такава дискусия, ще вземем окончателните решения към каква правна форма на действие преминаваме. Това е европейският модел на поведение и законовият начин за действие.“ Д-р Семерджиев уточни, че при отмяна на настоящата контролна система няма да остане правен вакуум, а ще се подходи концептуално и нормативно –  към въвеждането на електронна здравна карта.

Сред акцентите, които бяха поставени на пресконференцията, са и наследеният нормативен хаос, нарастващите задължения на лечебните заведения с над 50% държавно участие, опасната тенденция към одържавяване на сектора и др.

По отношение на Концепцията за спешна помощ и Централизирания орган за покупки в сектор здравеопазване министърът заяви, че след отстраняване на някои грешки, ще има приемственост.

 

Сподели в: